WERKWIJZE

Hoe ziet een eerste sportmassagebehandeling eruit?

Bij een eerste afspraak zal voorafgaand aan de sportmassage eerst een intake plaatsvinden om een goede indruk te
krijgen van het paard en zo een voor jouw paard passend behandelplan te kunnen opstellen.

Tijdens deze intake zal ik in een kort vraaggesprek proberen zoveel mogelijk informatie over het paard te verkrijgen waarbij
ik onder andere zal vragen om bijzonderheden, medische geschiedenis, klachten en wijze van training.

Na het vraaggesprek volgt een korte inspectie van het paard. Vaak geeft het exterieur en met name de houding van een paard al veel informatie over eventuele blokkades en manier van gebruik van het lichaam en de spieren.

Hierna volgt de palpatie. Tijdens het palperen tast ik het gehele paardenlijf af. Het palperen geeft mij veel informatie over eventuele temperatuurverschillen, zwellingen en de tonus van de spieren.

Indien mogelijk bekijk ik het paard daarna graag in stap en draf op de rechte lijn op het harde en indien mogelijk ook even op de zachte volte.
Na de beweging tast ik kort nogmaals middels een palpatie het paard even af om eventuele verschillen te voelen.

Aan de hand van alle informatie welke ik middels bovengenoemde punten heb verkregen, kan ik een voor het paard passend
advies en behandelplan voorstellen. Indien daar aanleiding toe is kan ik het paard eventueel gericht doorverwijzen.
Na de eerste behandeling is al vaak een verschil te merken.
Echter, om een optimaal resultaat te kunnen bereiken zijn vaak meerdere behandelingen benodigd.
ALGEMENE VOORWAARDEN

©2016-2023 Copyright Tamara Abrahams. All rights reserved. Design, techniek en fotografie Berber Starkenburg.